ANSM: Cuộc họp dành cho các đối tượng có liên quan về việc ngừng lưu hành chế phẩm Cytotec (misoprostol) vào ngày 01/3/2018

 
 
ANSM đã được phòng thí nghiệm Pfizer thông báo về việc dừng lưu hành chế phẩm Cytotec ngày 01/3/2018.
Trong bối cảnh đó, ANSM đã họp vào ngày 20/11/2017 với các bên có liên quan (CBYT, các ban chuyên môn, hiệp hội bệnh nhân và các cơ quan y tế) để thông báo về việc ngừng lưu hành và chuyển sang các biện pháp thay thế.
Một nhóm làm việc đa lĩnh vực sẽ được thành lập bao gồm tất cả các bên liên quan sẽ đi theo vấn đề này và xác định các biện pháp bổ sung cần thiết trong lĩnh vực phá thai và thúc đẻ để đảm bảo một liệu pháp điều trị thích hợp và an toàn cho bệnh nhân.
Cuộc họp đầu tiên sẽ được tiến hành cuối năm 2017.
 

Điểm tin: Dương Khánh Linh