ANSM: Các chống chỉ định của Fingolimod (biệt dược Gilenya®) trên bệnh nhân có các bệnh lý tim mạch – Thông tin dành cho cán bộ y tế

 

(Ảnh: Nguồn internet)

 

Từ khi được lưu hành tại Pháp năm 2011, các vấn đề về an toàn thuốc của Fingolimod (biệt dược Gilenya®) đã được xác định, chủ yếu liên quan tới các tác dụng dược lý của thuốc trên tim. Nguy cơ có loạn nhịp tim nghiêm trọng với fingolimod, bao gồm loạn nhịp thất đa dạng, đã được đưa vào trong thông tin sản phẩm từ tháng 04/2012.

Việc điều trị bằng Gilenya cho bệnh nhân có nguy cơ tim mạch (như block nhĩ thất từ mức độ 2 trở lên, kéo dài đáng kể khoảng QT, có tiền sử bệnh tim nặng hoặc đã được điều trị bằng các thuốc chống loạn nhịp) chỉ nên được thực hiện nếu như lợi ích vượt trội nguy cơ.

Phân tích trong báo cáo định kỳ về an toàn thuốc cho PRAC đã chỉ rõ các trường hợp có loạn nhịp thất đa dạng, trong đó có các ca tử vong vẫn tiếp tục được báo cáo dù đã có nhiều biện pháp được thực hiện.

Do đó, các chống chỉ định được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ gặp các phản ứng bất lợi nghiêm trọng trên những bệnh nhân có các bệnh lý trên tim mạch.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Fingolimod-Gilenya-R-Contre-indications-chez-les-patients-presentant-des-maladies-cardiaques-Lettre-aux-professionnels-de-sante

Điểm tin: Dương Khánh Linh