EMA: Khởi động cuộc rà soát mới về các thuốc chứa flupirtin

Ngày 27/10/2017, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo đã khởi động cuộc rà soát mới về lợi ích – nguy cơ của việc sử dụng các loại thuốc giảm đau chứa flupirtin. Các loại thuốc chứa flupirtin vẫn đang được sử dụng ngoài những hạn chế hiện tại về sử dụng thuốc và các ca tổn thương gan vẫn tiếp tục được ghi nhận.

 

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Cuộc rà soát được Cơ quan Dược phẩm Đức, Viện Dược phẩm và Thiết bị Y khoa Liên bang (BfArM) yêu cầu thực hiện, tiếp nối cuộc rà soát trước đây của EMA vào năm 2013 nhằm đưa ra các biện pháp để hạn chế việc sử dụng các loại thuốc có chứa flupirtin sau khi các vấn đề nghiêm trọng trên gan liên quan đến việc sử dụng thuốc đã được ghi nhận.

Một trong các biện pháp được đưa ra từ cuộc rà soát trước đó là giới hạn thời gian sử dụng flupirtin không quá 2 tuần trên bệnh nhân không thể sử dụng các biện pháp giảm đau khác và được chỉ định các xét nghiệm chức năng gan trước và trong khi điều trị. EMA cũng yêu cầu các nghiên cứu phải chỉ ra được những hạn chế về việc sử dụng thuốc này liệu có thật sự hiệu quả hay không trong việc giảm nguy cơ. Kết quả từ một số nghiên cứu đã có cho thấy mặc dù số bệnh nhân điều trị đã giảm nhưng thuốc vẫn đang được sử dụng ngoài những hạn chế về sử dụng được đưa ra vào năm 2013. Không chỉ có vậy, các ca tổn thương gan nghiêm trọng liên quan đến sử dụng thuốc này vẫn tiếp tục được ghi nhận.

Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) của EMA đã bắt đầu rà soát thêm để xác định xem dữ liệu mới nhất hiện có ảnh hưởng như thế nào đến sự cân bằng giữa lợi ích – nguy cơ của việc sử dụng các loại thuốc có chứa flupirtin để từ đó, quyết định có nên áp dụng các biện pháp điều chỉnh bổ sung hay không. Trong thời gian cuộc rà soát đang được tiến hành, các bệnh nhân nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ nếu có bất cứ băn khoăn nào về việc sử dụng thuốc.

 

Nguồn: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002838.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Điểm tin: Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến