ANSM: quay lại với thông tin của PRAC vào tháng 10/2017 về vaproat và các dẫn chất

Ngày 25/10/2017, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) cập nhật thông tin về valproat và các dẫn chất trong cuộc họp PRAC vào tháng 10/2017

 

(Ảnh: nguồn internet)

Trong cuộc họp hàng tháng cuối tháng 09/2017, PRAC đã tiến hành một buổi tọa đàm công khai để xem xét lại việc sử dụng valproat và các dẫn chất trong thai kỳ và trên phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Buổi tọa đàm này tại EMA thảo luận về các biện pháp bổ sung cấp châu Âu nhằm giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm trong thai kỳ và về sự cần thiết của chống chỉ định, trong thai kỳ và trên phụ nữ trọng độ tuổi sinh đẻ không sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả, các chế phẩm có chứa valproat trong điều trị cơn hưng cảm của rối loạn lưỡng cực.

Buổi tọa đàm này nhằm mục đích xác định vai trò của các công cụ giúp giảm thiểu nguy cơ, dành cho CBYT và người bệnh, được áp dụng với quy trình kê đơn các chế phẩm chứa valproat. Cuộc điều trần cũng nhằm trưng cầu các ý kiến, về các công cụ này, của các CBYT và bệnh nhân và đưa ra các đề xuất bổ sung nếu thích hợp.

 

Ba câu hỏi được đặt bao gồm:

1.      Các nguy cơ khi sử dụng valproat trong thai kỳ là gì, bao gồm cả các nguy cơ trên trẻ nhỏ?

2.      Bạn nghĩ gì về các biện pháp hiện đang được áp dụng nhằm giảm thiểu nguy cơ sử dụng valproat trong thai kỳ?

3.      Cần có thêm các biện pháp nào khác để giảm thiểu các nguy cơ sử dụng valproat trong thai kỳ?

 

Các bước tiếp theo

Các chuyên gia về tâm thần và thần kinh được nhóm họp hai lần vào 12/10/2017.

Một cuộc họp với các đối tượng khác (dược sỹ, bác sỹ đa khoa, chuyên gia thần kinh, tâm thần, nhi khoa và các tổ chức của người bệnh) ngày 13/10/2017 thảo luận về các thông tin dựa trên buổi tọa đàm, đặc biệt là khả năng cải thiện các biện pháp đã thực hiện và tính khả thi của các biện pháp bổ sung nhằm giảm thiểu nguy cơ này.

Các thảo luận tiếp theo sẽ có trong chương trình họp của PRAC cuối tháng 11.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Travaux-de-l-Agence-Europeenne-des-Medicaments-EMA-Comite-pour-l-evaluation-des-risques-en-matiere-de-pharmacovigilance-PRAC/Valproate-et-derives-retour-d-information-sur-le-PRAC-d-octobre-2017-Point-d-Information

Điểm tin: Dương Khánh Linh