Medsafe: Điểm tin đáng chú ý trong bản tin Prescriber Update số 3 tháng 9/2017

Aripiprazol và rối loạn kiểm soát xung động

 

(Ảnh: nguồn internet)

   

   Trong ấn bản trước của Prescriber Update, mối liên quan giữa rối loạn kiểm soát xung động và việc sử dụng các loại thuốc tác động lên hệ dopaminergic đã được thảo luận. Aripiprazol (ví dụ: viên nén Abilify) là một thuốc chống loạn thần kinh điển với hoạt tính chủ vận một phần lên thụ thể dopamin. Các rối loạn kiểm soát xung động có liên quan đến việc sử dụng aripiprazol. Dữ liệu của New Zealand cho Abilify gần đây đã được cập nhật để bổ sung thông tin về đánh bạc bệnh lý và rối loạn kiểm soát xung động. Mặc dù rối loạn kiểm soát xung động có thể có liên quan đến rối loạn cơ bản đã được khởi đầu điều trị bằng aripiprazol nhưng trong một báo cáo ca ghi nhận cơn xung động đã ngừng lại khi giảm liều hoặc ngưng sử dụng thuốc.

   Trung tâm theo dõi phản ứng có hại (CARM) của New Zealand gần đây đã nhận được một báo cáo ca, trong đó, một bệnh nhân nam 39 tuổi, một tháng sau khi chuyển từ risperidon sang dùng aripiprazol, bắt đầu có chứng đánh bạc cưỡng chế. Vào thời điểm báo cáo, bệnh nhân đã đổi sang dùng trở lại risperidon và kết quả của ngừng aripiprazol vẫn chưa rõ.

 

Nguồn: http://medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/September2017/Aripiprazole.htm

Điểm tin: Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến