Health Canada: Mannitol – tá dược trong các thuốc dành cho phụ nữ có thai

Cơ quan Quản lý Y tế Canada nhận thấy các mối quan tâm gần đây về việc sử dụng mannitol làm tá dược trong các loại thuốc sử dụng cho phụ nữ có thai. Dựa vào việc đánh giá các bằng chứng hiện có cho đến nay, Cơ quan Quản lý Y tế Canada một lần nữa cam đoan với người dân Canada về việc sử dụng một lượng nhỏ đường thay thế, bao gồm mannitol trong thời kỳ mang thai không có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ.

 

(Ảnh: nguồn internet)

Mannitol là một loại đường thường được sử dụng làm tá dược trong quá trình sản xuất các chế phẩm như viên nén hoặc viên nang. Các tá dược được đánh giá an toàn và được sử dụng để kết dính hoặc tạo màu.

Mannitol được sử dụng suốt một thời gian dài trong các chế phẩm mà phụ nữ có thai thường sử dụng như axit folic, vitamin, bánh kẹo và cho thấy tính an toàn khi sử dụng. Mannitol cũng có sẵn trong nhiều loại thực phẩm như súp lơ, nấm, đậu tuyết và đào.

Lượng mannitol được sử dụng làm tá dược trong thuốc là rất nhỏ, thường dưới 0,25 gam. Lượng mannitol tự nhiên có trong thực phẩm cao hơn nhiều. Ví dụ:

Súp lơ có khoảng 2,6 gam mannitol / 100 gam

Nấm có khoảng 2,6 gam mannitol / 100 gam

Đậu tuyết có khoảng 1,2 gram mannitol / 100 gam

Đào có khoảng 0,5 gam mannitol / 100 gam

Cơ quan Quản lý Y tế Canada đánh giá tất cả các loại thuốc, bao gồm cả thuốc generic, về tính an toàn, chất lượng và hiệu quả trước khi cấp phép lưu hành trên thị trường Canada. Việc đánh giá bao gồm việc đánh giá các bằng chứng khoa học về tính an toàn của các tá dược cũng như cân nhắc thận trọng dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng xem việc cấp phép dùng thuốc cho các đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai có phù hợp hay không.

Phụ nữ có thai nên trao đổi với cán bộ y tế nếu có bất cứ câu hỏi nào về các thuốc đang sử dụng. Health Canada tiếp tục giám sát sự an toàn của các loại thuốc được cấp phép sau khi đưa ra thị trường Canada. Nếu có bất kỳ mối quan ngại nào về vấn đề an toàn phát sinh, Cơ quản quản lý sẽ có hành động nhanh chóng và thông báo cho người dân nếu thích hợp.

 

Nguồn: http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/64824a-eng.php

Điểm tin: Lê Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyến