ANSM: thay đổi khuyến cáo về cách pha bột pha truyền Dacogen 50 mg

Thông tin dành cho các chuyên gia huyết học, bác sĩ có chuyên môn trong các bệnh về máu, dược sĩ và y tá bệnh viện.

 

Quy trình pha loãng Dacogen® hiện nay được khuyến cáo tại Pháp:

 

- Bột cần được pha trong điều kiện vô trùng với 10 mL nước để tiêm.

 

- Sau khi pha loãng, mỗi mL chứa khoảng 5 mg decitabine ở pH 6,7-7,3.

 

Trong vòng 15 phút sau khi pha, pha loãng dung dịch vào dịch truyền lạnh (dung dịch tiêm natri clorid 0,9% hoặc glucose 5%) để đạt nồng độ cuối cùng là 0,15 - 1,0 mg/mL phù hợp với Dược điển Châu Âu.

 

Thay đổi này hạn chế khoảng nồng độ cuối cùng được phê duyệt.

 

(Ảnh minh họa: interent)

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Dacogen-R-50-mg-poudre-pour-solution-a-diluer-pour-perfusion-changement-des-recommandations-pour-la-dilution-de-la-solution-reconstituee-de-Dacogen-R-Lettre-aux-professionnels-de-sante

 

Người tổng hợp: Dương Khánh Linh