ANSM: cập nhật thông tin về liều của LOVENOX® (enoxaparin natri)

ANSM cập nhật thông tin về liều của LOVENOX® (enoxaparin natri) trong điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi và sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy thận nặng

 

 

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

 

Thông tin dành cho bác sỹ đa khoa, ngoại khoa, bác sỹ chuyên khoa nội, tim mạch, huyết học, gây mê, dược sỹ và điều dưỡng

Các thông liên quan đến các chế phẩm có chứa enoxaparin natri được thống nhất tại các nước châu Âu, trong đó có:

- Cần ghi rõ nồng độ enoxaparin natri theo đơn vị quốc tế (UI) và bằng miligram (mg)

- Hai chế độ liều dành cho điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi tùy thuộc nguy cơ tái phát huyết khối

- Gỡ bỏ chống chỉ định của thuốc trong trường hợp suy thận nặng

>  Hiệu chỉnh liều theo độ thanh thải creatinin trong khoảng từ 15 đến 30 mL/phút

>  Không khuyến cáo dùng thuốc trong trường hợp độ thanh thải creatinin dưới 15 mL/phút

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/LOVENOX-R-enoxaparine-sodique-mise-a-jour-de-l-expression-du-dosage-de-sa-posologie-dans-le-traitement-de-la-thrombose-veineuse-profonde-TVP-et-de-l-embolie-pulmonaire-EP-et-de-son-utilisation-en-cas-d-insuffisance-renale-severe-Lettre-aux-professionnels-de-sante

 

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh