ANSM: bổ sung chống chỉ định sử dụng viên nén Uptravi (selexipag) cùng các thuốc ức chế mạnh CYP2C8 (như gemfibrozil)

Ngày 15/06/2017, Cơ quản quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo bổ sung chống chỉ định sử dụng viên nén Uptravi (selexipag) cùng các thuốc ức chế mạnh CYP2C8 (như gemfibrozil).

 

(Ảnh: nguồn internet)

 

Thông tin dành cho bác sỹ chuyên khoa hô hấp, tim mạch, nội và đa khoa:

 

Chống chỉ định sử dụng đồng thời Uptravi (selexipag) với các thuốc ức chế tác dụng CYP2C8, như gemfibrozil. Sử dụng đồng thời selexipag và gemfibrozil làm tăng khoảng 11 lần phơi nhiễm với chất chuyển hóa có hoạt tính của selexipag, và do đó, làm tăng nguy cơ gặp phản ứng có hại của selexipag.

Việc hiệu chỉnh liều selexipag có thể cần thiết khi sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế CYP2C8 mức độ trung bình hoặc khi dừng các thuốc này.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Uptravi-selexipag-comprimes-pellicules-Ajout-d-une-contre-indication-en-association-avec-les-medicaments-inhibiteurs-puissants-du-CYP2C8-tel-que-gemfibrozil-Lettre-aux-professionnels-de-sante

 

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh