ANSM (Pháp): Cập nhật thông tin về điều kiện kê đơn và cấp phát Zolpidem

Ngày 02/03/2017, ANSM thông tin đến các bác sỹ đa khoa, chuyên khoa thần kinh, lão khoa, dược sỹ nhà thuốc, dược sỹ bệnh viện và các trung tâm chuyên ngành về điều kiện kê đơn và cấp phát zolpidem

 

(Ảnh: Nguồn Internet)

 

Kể từ ngày 10/04/2017, các chế phẩm có chứa zolpidem sẽ được đưa vào quy chế quản lý các thuốc gây nghiện và việc kê đơn phải thực hiện bằng đơn thuốc chuyên dụng.

 

 

Zolpidem được Pháp xếp vào nhóm hoạt chất có độc tính nhóm 1 và mỗi lần kê đơn không vượt quá 28 ngày. Không được kê chồng liều trừ khi có chú thích cụ thể của người kê đơn trên đơn thuốc.

 

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Zolpidem-Edluar-R-Stilnox-R-et-generiques-nouvelles-conditions-de-prescription-et-delivrance-Lettre-aux-professionnels-de-sante

 

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh