ANSM (Pháp): Yêu cầu tăng cường thông tin về nguy cơ với các chế phẩm chứa valproat natri và dẫn chất

Từ ngày 01/03/2017, ANSM yêu cầu một nhãn dán cảnh báo nguy cơ khi sử dụng các thuốc có chứa valproat và dẫn chất trong thai kỳ sẽ được thực hiện trên bao bì các chế phẩm này.

 

(Ảnh: Nguồn Internet)

- Nội dung nhãn dán: 

VALPROAT* + THAI SẢN = NGUY HIỂM

Không sử dụng thuốc cho các bé gái, nữ giới ở tuổi thiếu niên, trong độ tuổi sinh đẻ hoặc phụ nữ có thai, trừ trường hợp thất bại với các điều trị khác

 

[*] Tên các chế phẩm có chứa valproat hoặc dẫn chất

 

ANSM cũng nhắc lại khuyến cáo cấp thẻ bệnh nhân (ngày 13/2/2017) và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ khác cho người điều trị bằng các thuốc này. Thông tin được chuyển tới các CBYT có liên quan cũng như bệnh nhân, đặc biệt là phụ nữ để tăng cường giám sát sử dụng thuốc.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Valproate-et-derives-renforcement-de-l-information-sur-les-risques-Point-d-Information

 

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh