ANSM: nguy cơ phản ứng dị ứng chéo với thịt và nội tạng động vật liên quan đến dung dịch chứa gelatin biến tính đơn độc hay phối hợp

Khuyến cáo dành cho các cán bộ y tế (chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức và dược sỹ bệnh viện) về các chế phẩm có chứa dung dịch gelatin biến tính, không được sử dụng trên những bệnh nhân có:

 

-  Quá mẫn với gelatin biến tính, đặc biệt quá mẫn với  galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-gal)

 

-  Dị ứng với thịt và nội tạng động vật

 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

Nguy cơ phản ứng phản vệ nghiêm trọng có thể xảy ra trên những bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thịt và nội tạng động vật hoặc có phản ứng thử dương tính với kháng thể IgE kháng alpha-gal.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Gelofusine-Gelaspan-et-Plasmion-gelatine-fluide-modifiee-seule-ou-en-association-risque-de-reaction-croisee-en-cas-d-allergie-a-la-viande-rouge-et-aux-abats-Lettre-aux-professionnels-de-sante

 

Người tổng hợp: Dương Khánh Linh