US.FDA: Cập nhật thông tin về tăng nguy cơ bàng quang liên quan đến pioglitazon

Ngày 12/12/2016, Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ (US.FDA) thông báo kết quả của cuộc rà soát mới đây về độ an toàn của các thuốc chứa pioglitazon.

 

Theo kết quả rà soát mi nht, US. FDA đã kết luận rằng việc sử dụng các thuc chng đái tháo đường typ 2 chpioglitazon có thể có mliên quan đến tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Hin ti các nhãn thuốc và tờ HDSD của thuốc chpioglitazon đã có những cảnh báo về nguy cơ này và US. FDA vừa phê duyệt vicập nhật nhãn thuc để mô tả b sung thêm thông tin t các nghiên cu mới công bố.


 

(Ảnh minh họa: Internet)

 

US. FDA tng đưa ra cảnh báo về nguy cơ có thể bị ung thư bàng quang vào tháng 9 năm 2010 và tháng 6 năm 2011 dựa trên kết quả tạm thời từ một nghiên cứu dịch tễ học trong khong thi gian 10 năm. FDA đã thay đổi nhãn thuốc chứa pioglitazon trong tháng 8 năm 2011 để cảnh báo về nguy cơ này, đồng thời, yêu cầu các nhà sản xuất tiến hành sửa đổi và tiếp tục nghiên cứu này. Cán bộ y tế được khuyến cáo không nên sử dụng pioglitazon ở bệnh nhân hiên mc ung thư bàng quang, và nên cẩn thận xem xét những lợi ích/nguy cơ trước khi sử dụng pioglitazon ở bệnh nhân có tiền sử ung thư bàng quang.

 

Tại Việt Nam, từ năm 2012, Cục Quản lý Dược đã quyết định ngừng cấp SĐK mới, SĐK lại các thuốc chứa pioglitazon theo Công văn số 13707/QLD-ĐK ngày 13/9/2012. 

 

Nguồn: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/

SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm532772.htm

Người tổng hợp: Nguyễn Khắc Dũng, Nguyễn Mai Hoa