MHRA (Anh): Mycophenolate mofetil (CellCept) và acid mycophenolic: nguy cơ giảm gamaglobulin huyết (hypogammaglobulinaemia) và giãn phế quản (bronchiectasis)

Mycophenolate mofetil (CellCept) và acid mycophenoli và nguy cơ giảm gamaglobulin huyết (hypogammaglobulinaemia) và giãn phế quản (bronchiectasis)

 

 

Bắt nguồn từ bản báo cáo của cuộc họp của Ủy ban đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược châu Âu (PRAC) ngày 10-13/01/2014, tín hiệu đầu tiền về nguy cơ giảm gamaglobulin huyết (hypogammaglobulinaemia) và giãn phế quản (bronchiectasis) khi sử dụng mycophenolate mofetil đã được đưa ra. Cơ quan Quản lý Dược Anh (MHRA) đã ra thông báo chính thức về nguy cơ này trong tạp chí  Drug Safety ngày 22/01/2015 và cập nhât thông tin mới nhất này trong mục Thông tin sản phẩm đối với các thuốc liên quan đang lưu hành ở Anh (tháng 1 năm 2015).

 

Nội dung khuyến cáo khi sử dụng mycophenolate mofetil và các thuốc chứa mycophenolic acid (MPA) hoặc hoạt chất tương đương như sau:

  • Định lượng nồng độ globulin miễn dịch trong huyết thanh nếu tình trạng tái nhiễm khuẩn gia tăng.
  • Trong trường hợp tái nhiễm khuẩn liên tục, và có mối liên hệ về lâm sàng với sự giảm gamaglobulin huyết, cần cân nhắc việc tiến hành các biện pháp thích hợp. Cần phải tính đến tác động kìm hãm sự phát triển tế bào tiềm năng của  MPA trên tế bào lympho B và T
  • Cần nghĩ tới giãn phế quản hoặc xơ hóa phổi nếu bệnh nhân gia tăng các triệu chứng dai dẳng trên hô hấp như ho hoặc khó thở.
  • Tiếp tục báo cáo ADR đối với các thuốc này

 

Tổng hợp tin: Nguyễn Khắc Dũng

 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-safety-update/mycophenolate-mofetil-cellcept-and-mycophenolic-acid-risk-of-hypogammaglobulinaemia-and-risk-of-bronchiectasis