Cập nhật thông tin cảnh báo về thuốc chứa risperidon và nguy cơ hội chứng mống mắt nhẽo trong quá trình phẫu thuật nội nhãn

Tháng 10/2013, Cơ quan Quản lý Dược và sản phẩm Y tế Anh (MHRA) đã có cảnh báo đối với cán bộ y tế về nguy cơ hội chứng mống mắt nhẽo trong quá trình phẫu thuật nội nhãn (intraocular/intraoperative floppy iris syndrome – IFIS) trên bệnh nhân đang được điều trị với các thuốc chống loạn thần risperidon hoặc paliperidon.

 

 

Tháng 10/2013, Cơ quan Quản lý Dược và sản phẩm Y tế Anh (MHRA) đã có cảnh báo đối với cán bộ y tế về nguy cơ hội chứng mống mắt nhẽo trong quá trình phẫu thuật nội nhãn (intraocular/intraoperative floppy iris syndrome – IFIS) trên  bệnh nhân đang được điều trị với các thuốc chống loạn thần risperidon hoặc paliperidon. Năm 2005, IFIS lần đầu tiên được ghi nhận trong phẫu thuật đục thủy tinh thể và được mô tả có mối liên quan với việc sử dụng tamsulosin, một thuốc đối kháng thụ thể a1-adrenergic. Các thụ thể a1-adrenergic có ở cơ trơn mống mắt, do vậy việc ức chế các thụ thể a1-adrenergic sẽ làm giãn các cơ này, gây ra hiện tượng mống mắt nhẽo và co đồng tử (miosis). IFIS có thể làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật nhãn khoa. Gần đây, một số trường hợp IFIS đã được ghi nhận trong phẫu thuật đục thủy tinh thể trên bệnh nhân đang dùng risperidon. Hiện chưa có trường hợp IFIS nào được ghi nhận với paliperidon, nhưng do thuốc này là chất chuyển hóa có hoạt tính của risperidon và cũng có tác dụng ức chế thụ thể a1-adrenergic nên khuyến cáo về IFIS cũng được áp dụng đối với paliperidon. Tại Anh, tờ thông tin sản phẩm của các chế phẩm chứa risperidon đã được cập nhật những cảnh báo này.      

 

Tháng 11/2013, Cơ quan Quản lý Y tế Canada (Health Canada) cũng phê duyệt và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan này cảnh báo của công ty Janssen Inc dành cho cán bộ y tế về nguy cơ IFIS liên quan đến các chế phẩm chứa risperidon và paliperidon. Những thông tin này cũng đã được cập nhật trong mục Cảnh báo và thận trọng khi sử dụng trong tờ thông tin sản phẩm của các thuốc này tại Canada.

 

Tháng 4/2014, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HSA) cũng đã có cảnh báo đối với cán bộ y tế về nguy cơ cơ IFIS ở bệnh nhân được điều trị với risperidon và paliperidon. Tại Singapore, tờ thông tin sản phẩm của các biệt dược gốc (Risperidal® (risperidon) và Invega® (paliperidon)) do công ty Johnson & Johnson Pte Ltd. đăng ký đã được cập nhật các cảnh báo nêu trên. 17 thuốc generic khác cũng được yêu cầu cập nhật những cảnh báo về tính an toàn này trong tờ thông tin sản phẩm.

 

Tại Việt Nam, hiện có 11 số đăng ký thuốc trong nước và 22 số đăng ký thuốc nước ngoài có chứa risperidon, không có số đăng ký của hoạt chất paliperidon còn hiệu lực. 

 

Điểm tin: Trần Thu Thủy

Nguồn: 

http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/DrugSafetyUpdate/CON336724

http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/36719a-eng.php

http://www.hsa.gov.sg/content/hsa/en/Health_Products_Regulation/Safety_Information_and_Product_Recalls/Product_Safety_Alerts/2014/risk_of_intraocular.html