Tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem inj

Ngày 4/5/2013, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn số 6749/QLD-CL gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Quản lý dự án tiêm chủng mở rộng, Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tạm ngừng sử dụng trên toàn quốc vắc xin Quinvaxem (vắc xin phối hợp 5 thành phần DTwP-HepB-Hib dạng lỏng), số đăng ký: QLVX-0604-12 do Công ty Berna Biotech Korea Corporation sản xuất.

 

Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu Văn phòng đại diện Công ty Berna Biotech Korea Corporation tại Việt Nam phối hợp với cơ sở nhập khẩu, cơ sở phân phối phải khẩn trương gửi thông báo tạm ngừng sử dụng tới những nơi phân phối, sử dụng vắc xin Quinvaxem inj (vắc xin phối hợp 5 thành phần DTwP-HepB-Hib dạng lỏng), SĐK: QLVX-0604-12 do Công ty Berna Biotech Korea Corporation - Korea sản xuất; yêu cầu các đơn vị bảo quản theo đúng điều kiện quy định ghi trên nhãn của vắc xin. Đồng thời, gửi báo cáo về tình hình nhập khẩu, quá trình phân phối và sử dụng vắc xin Quinvaxem inj về Cục Quản lý Dược và Cục Y tế dự phòng trước ngày 15/5/2013.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng, Y tế các ngành, Ban quản lý dự án tiêm chủng mở rộng và các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng vắc xin tạm ngừng sử dụng vắc xin Quinvaxem inj; thực hiện việc bảo quản theo đúng điều kiện quy định ghi trên nhãn và kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này.
 
Xem nội dung chi tiết của công văn tại đây.