Epoprostenol: Nguy cơ giảm tiểu cầu

Điểm tin đáng chú ý từ bản tin WHO Pharmaceutical Newsletter số 4/2019

 

MHLW và PMDA thông báo tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc epoprostenol (Flolan®) cần được rà soát để bổ sung giảm tiểu cầu vào mục tác dụng không mong muốn của thuốc.

Epoprostenol được chỉ định để điều trị tăng áp động mạch phổi.

Đã có tổng số 18 trường hợp giảm tiểu cầu được ghi nhận tại Nhật trong 3 năm vừa qua. Mối liên quan giữa thuốc và biến cố không thể loại trừ trong 3 trường hợp.

Bệnh nhân cần được thận trọng theo dõi và làm các xét nghiệm liên quan định kỳ. Nếu phát hiện bất thường, cần giảm liều ngừng thuốc hoặc áp dụng các biện pháp xử trí phù hợp khác.

 

Nguồn:  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326784/WPN-2019-04-eng.pdf?ua=1

Điểm tin: Trần Thúy Ngần, Nguyễn Thị Tuyến