Quá liều thuốc opioid: cập nhật về điều trị naloxon tại Pháp

 

Ngày 31/08/2019, ANSM đưa ra thông tin về liên quan đến các thuốc giải độc opioid tại Pháp. ANSM đã cấp phép lưu hành trên thị trường cho 2 biệt dược chứa naloxon sẵn sàng sử dụng trong giải độc là NALSCUE (naloxon dạng xịt) vào năm 2018 và PRENOXAD (naloxon dạng tiêm) vào tháng 05/2019.

Cùng với ý kiến của Ủy ban về thuốc và thuốc hướng tâm thần và để bệnh nhận có thể được cấp các thuốc trên mà không cần đơn thuốc bắt buộc, ANSM cũng đã đề xuất sửa đổi các quy định.

Từ năm 2015, ANSM đã triển khai hoạt động để cung cấp cho người sử dụng thuốc, bệnh nhân quá liều và các bên liên quan có thể tiếp cận dễ dàng với naloxon để điều trị khẩn cấp việc sử dụng quá liều thuốc opioid như morphin và methadon, hoặc các thuốc không có trong quy định như heroin hoặc các fentanyloid tổng hợp.

Từ năm 2016, ANSM đã cung cấp NALSCUE thông qua quyền sử dụng tạm thời trong các nghiên cứu đoàn hệ. Trong đó đã cho phép cung cấp naloxon trong thời gian sớm cho khoảng 2000 bệnh nhân từ năm 2016 đến 2018. Có ít nhất 30 người đã được sử dụng naloxon trong trường hợp quá liều và không có trường hợp tử vong được ghi nhận trong báo cáo sử dụng thuốc.

 

(Ảnh minh họa: nguồn internet)

 

Hiện tại các biệt dược đã có sẵn tại Pháp và có thể cấp phát cho người dân thông qua bộ dụng cụ sẵn dùng trong giải độc:

+ PRENOXAD (nồng độ 0,91 mg/ml) dung dịch tiêm bắp: có sẵn từ tháng 05/2019 tại cơ sở y tế, Trung tâm chăm sóc và đồng hành, phòng ngừa tình trạng nghiện (CSAPA), Trung tâm tiếp nhận và giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng ma túy (CAARUD) và ở các hiệu thuốc thành phố.

+ NALSCUE (naloxon 0,9 mg/0,1ml), dung dịch xịt mũi đơn liều: có sẵn trong cơ sở y tế, CSAPA và CAARUD.

+ Các bộ dụng cụ xịt mũi và sẵn sàng trong giải độc khác như NYXOID, Naloxone Adapt và VENTIZOLVE đã được cấp giấy phép lưu hành tại châu Âu và sẽ được bán trên thị trường.

 

Nguồn: https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Surdosage-et-overdose-d-opioides-point-sur-l-offre-therapeutique-de-la-naloxone-en-France-Point-d-information

Điểm tin: Vũ Đức Hoàn, Nguyễn Thị Tuyến