TGA: Các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ của thuốc giảm đau opioid kê đơn

Ngày 22/8/2019, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc đưa tin về các biện pháp giảm thiểu nguy cơ liên quan đến các thuốc giảm đau opioid kê đơn.

Hàng ngày, tại Úc ghi nhận trung bình 150 trường hợp nhập viện và 14 trường hợp cấp cứu và 3 trường hợp tử vong liên quan đến độc tính của các thuốc giảm đau opioid. Do đó, Chính phủ Úc đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) cùng tham gia để giảm thiểu vấn đề này thông qua việc xin các ý kiến tư vấn về việc quản lý các thuốc giảm đau opioid kê đơn. TGA đã thiết lập Nhóm tư vấn quản lý Opioid (ORAG), bao gồm những đại diện từ các cán bộ y tế và người dùng thuốc. Nhóm này ủng hộ mạnh mẽ việc phải có các biện pháp để quản lý việc sử dụng các thuốc giảm đau opioid hợp lý, đồng thời vẫn cần duy trì nguồn cung cấp trong những trường hợp bệnh nhân cần thuốc.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

Các ý kiến được đề xuất liên quan đến việc quản lý các thuốc giảm đau opioid bao gồm:

Đưa ra các dạng đóng gói nhỏ hơn đối với các chế phẩm opioid giải phóng tức thì. Ví dụ đối với trường hợp bệnh nhân tiến hành một phẫu thuật nhỏ và được cấp thuốc giảm đau opioid dạng đóng gói dùng cho một tuần nhưng bệnh nhân chỉ cần dùng thuốc trong vòng 2-3 ngày. Opioid còn thừa có thể tiếp tục được sử dụng trong cộng đồng một cách không hợp lý.

Các công ty dược cần bổ sung cảnh báo trong tờ thông tin sản phẩm của các thuốc giảm đau opioid kê đơn về nguy cơ dùng sai thuốc và hậu quả.

Phần chỉ định trong tờ thông tin sản phẩm của các thuốc opioid kê đơn cần nhấn mạnh thuốc chỉ nên được sử dụng khi các thuốc giảm đau khác không cho hiệu quả mong muốn.

Do quan ngại về nguy cơ dùng thuốc không hợp lý, chỉ định cho miếng dán fentanyl sẽ được cập nhật để nêu rõ thuốc này chỉ nên được kê đơn để giảm đau trên bệnh nhân ung thư, bệnh nhân chăm sóc giảm nhẹ và một số trường hợp đặc biệt.

Các thông tin cảnh báo trên sẽ được cập nhật đến cả các cán bộ y tế và bệnh nhân qua nhiều phương tiện khác nhau để đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. Bệnh nhân được khuyến khích trả lại thuốc opioid khi không dùng hết cho nhà thuốc để tiêu hủy.

 

Nguồn: https://www.tga.gov.au/alert/prescription-opioids

Tổng hợp tin: Trần Thúy Ngần