Bộ Y tế Canada: Thải ghép và các phản ứng bất lợi khác do vô tình chuyển đổi giữa các dạng bào chế khác nhau của tacrolimus

Thải ghép và các phản ứng bất lợi khác do sử dụng liều tacrolimus quá thấp hoặc quá cao đã được báo cáo khi bệnh nhân nhận được kê tacrolimus đường uống với liều không phù hợp.

 

 

 

Ở Canada, tacrolimus có 3 loại công thức bào chế và 3 dạng này không thể thay thế cho nhau. Việc vô tình chuyển đổi giữa các dạng bào chế mà không điều chỉnh liều và không theo dõi bệnh nhân một cách phù hợp có thể dẫn đến thải ghép và các phản ứng bất lợi khác.

Việc điều chỉnh liều kê cho bệnh nhân rất cần thiết để duy trì nồng độ trong máu trong phạm vi trị liệu. Tuy nhiên, nếu CBYT có ý định chuyển đổi giữa các dạng bào chế khác nhau của tacrolimus, cần phải giám sát bệnh nhân cẩn thận và theo dõi điều trị sát sao. Để giảm thiểu việc vô tình chuyển đổi giữa các dạng bào chế của tacrolimus, các CBYT nên:

- Viết rõ tên biệt dược và dạng bào chế đi kèm trong đơn kê.

- Bổ sung cảnh báo trong hệ thống máy tính, nêu rõ các dạng thuốc của tacrolimus là không thể thay thế được cho nhau

- Tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân và người chăm sóc, nhấn mạnh khi có sự thay đổi về thuốc sử dụng thì cần trao đổi lại với bác sỹ.

 

Health Canada sẽ yêu cầu các nhà sản xuất nhấn mạnh các thông tin về dạng bào chế của tacrolimus trên bao bì sản phẩm để giảm thiểu nguy cơ này

 

Nguồn:  https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70511a-eng.php

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy