Medsafe (New Zealand): Các chế phẩm làm mềm có chứa paraffin (paraffin-based emollients) và nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng

Mặc dù chưa ghi nhận được báo cáo nào về bỏng liên quan đến chế phẩm làm mềm có chứa paraffin tại New Zealand nhưng Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Anh (MHRA) đã ghi nhận 11 trường hợp nghi ngờ các chế phẩm làm mềm có chứa paraffin làm đồ đạc dễ bắt lửa hơn, trong đó có 01 ca tử vong do bỏng.

 

 

 
Thông tin chung:
Mặc dù chưa ghi nhận được báo cáo nào về bỏng liên quan đến chế phẩm làm mềm có chứa paraffin tại New Zealand nhưng Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Anh (MHRA) đã ghi nhận 11 trường hợp nghi ngờ các chế phẩm làm mềm có chứa paraffin làm đồ đạc dễ bắt lửa hơn, trong đó có 01 ca tử vong do bỏng.
 
 
Điểm mới:
Từ tháng 5/2020, Medsafe yêu cầu những chế phẩm có chứa paraffin trên 50% và bao gói trên 100g phải bổ sung cảnh báo: Chế phẩm này có thể làm quần áo, vải vóc dễ bắt lửa hơn.
 
 
 
Ảnh minh họa: Internet.
 
 
Khuyến cáo:
CBYT cần tư vấn cho bệnh nhân và người chăm sóc: không hút thuốc, không thắp lửa gần những vật dụng có tiếp xúc với chế phẩm chứa paraffin, thay ga trải giường và quần áo thường xuyên, tốt nhất là thay hàng ngày. Những BN cao tuổi, hút thuốc hoặc những BN có thở oxy ở nhà là những đối tượng có nguy cơ rất cao. Những chế phẩm có paraffin được sử dụng với mục đích khác như thuốc mỡ tra mắt không có nguy cơ này.
 
 
Nguồn: https://www.medsafe.govt.nz/profs/PUArticles/June2019/Paraffin-based-emollients-and-burns.htm
 
 
 
Người tổng hợp: Võ Thị Thùy - Nguyễn Phương Thúy