MHRA: Ngày 03/1/2019, Cơ quan Quản lý y tế Anh thông báo Actavis Group PTC EHF đang tự nguyện thu hồi các lô thuốc viên nén bao phim irbesartan/ hydrochlorothiazid hàm lượng 300/12,5mg và hàm lượng 150/12,5mg

 

 

Actavis Group PTC EHF đang thu hồi một số lô thuốc irbesartan từ các nhà thuốc như biện pháp thận trọng do các lô có thể chứa tạp chất N ‑nitrosodiethylamine (NDEA).


Các lô thuốc bị thu hồi gồm viên nén bao phim irbesartan/ hydrochlorothiazid 300/12,5mg số lô 059118, 099218, 191418 và viên nén bao phim irbesartan/ hydrochlorothiazid 150/12,5mg số lô 150118


Khuyến cáo cán bộ y tế và cơ sở kinh doanh thuốc:


- Ngừng cung cấp các lô thuốc trên và trả lại cho nhà cung cấp theo quy trình đã được phê duyệt.

- Khi nhận được những thắc mắc từ bệnh nhân, khuyến cáo bệnh nhân không nên ngừng dùng thuốc vì nguy cơ gây hại cho sức khỏe khi ngừng thuốc cao hơn nguy cơ tiềm ẩn do tạp chất gây ra.

- MHRA không dự đoán được việc thiếu thuốc liên quan đến các sản phẩm có chứa irbesartan. Nếu gặp vấn đề về tiếp cận thuốc, bệnh nhân nên trao đổi với bác sĩ về các biện pháp điều trị thay thế.

- MHRA đang mở rộng rà soát và tích cực phối hợp với Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu và các cơ quan quản lý Dược phẩm khác để xác định các tác động có thể gặp phải. MHRA sẽ cập nhật cho cộng đồng khi có thông tin mới.

 

Nguồn: https://www.gov.uk/drug-device-alerts/class-2-medicines-recall-actavis-group-ptc-ehf-recall-of-batches-of-irbesartan-hydrochlorothiazide-300-12-5mg-film-coated-tablets-and-irbesartan-hydrochlorothiazide-150-12-5mg-film-coated-tablets

Điểm tin: Võ Thị Thùy, Nguyễn Thị Tuyến