MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update tháng 11/2018 (phần 2)

Sildenafil (Revatio và Viagra): các báo cáo tăng áp lực động mạch phổi kéo dài ở trẻ sơ sinh (PPHN) sau phơi nhiễm trong tử cung trong một thử nghiệm lâm sàng

 

Khuyến cáo cho cán bộ y tế

- Các dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng độc lập chỉ ra tác dụng bất lợi bao gồm tăng nguy cơ gặp tăng áp lực động mạch phổi kéo dài ở trẻ sơ sinh và tăng nguy cơ tử vong, khi sử dụng ở phụ nữ có thai để hạn chế tăng trưởng trong tử cung sớm (early onset intrauterine growth restriction – IUGR)

- Sildenafil (Revatio và Viagra) không được cấp phép điều trị IUGR

- Revatio có chỉ định điều trị tăng áp lực động mạch phổi (pulmonary arterial hypertension - PAH) không được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ mang thai trừ trường hợp đặc biệt cần thiết; Viagra không được cấp phép sử dụng cho phụ nữ

 

 

Nguồn: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/756090/PDF-Nov-2018-DSU-1411.pdf

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến