WHO: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin WHO Pharmaceutical Newsletter số 4/2018

 

Cảnh báo về tương tác trên nhãn thuốc không thống nhất

Trong quá trình rà soát phát hiện tín hiệu liên quan đến tương tác thuốc, 4 tương tác thuốc đáng lưu ý được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu phản ứng có hại của WHO. Thông tin tương tác thuốc không thống nhất trong tờ thông tin sản phẩm được FDA, MHRA và EMA phê duyệt

 

Tương tác metformin-ciprofloxacin/levofloxacin và nguy cơ hạ đường huyết

Tính đến 10/11/2017, Vigibase ghi nhận 32 báo cáo hạ đường huyết liên quan đến sử dụng đồng thời metformin và ciprofloxacin/levofloxacin. Các báo cáo này hỗ trợ cho cảnh báo FDA về nguy cơ tương tác giữa thuốc điều trị đái tháo đường và ciprofloxacin hoặc levofloxacin.  Các quinolone này có thể làm tăng tác dụng của metformin. Các cảnh báo có trong nhãn các thuốc kháng sinh này được FDA phê duyệt trong khi không được ghi trên nhãn của metformin. Khi xem xét tờ thông tin sản phẩm được phê duyệt tại Anh, tương tác này không được đề cập trên nhãn các thuốc chứa metformin. Cảnh báo liên quan đến tương tác này chỉ được đề cập trên thông tin sản phẩm chứa levofloxacin.


Tương tác sertraline – quetiapine và hội chứng serotonin

Tính đến 10/11/2017, Vigibase ghi nhận 29 báo cáo hội chứng serotonin (SS) nghi ngờ do sử dụng đồng thời sertraline - quetiapine và 15 báo cáo hội chứng ác tính do thuốc an thần (NMS). Nguy cơ xuất hiện SS hoặc NMS tăng khi sử dụng đồng thời thuốc chống loạn thần như quetiapine cho bệnh nhân đang dùng sertraline, như được mô tả trong tờ thông tin sản phẩm của sertraline được phê duyệt tại Anh. Thuốc chống loạn thần quetiapine khi dùng đơn độc cũng được báo cáo có thể gây ra NMS. Điều thú vị là, nguy cơ SS tăng không được ghi trên nhãn của cả quetiapine và sertraline khi dùng đồng thời.


Tương tác tacrolimus-acic mycophenolic và nguy cơ tăng nồng độ thuốc trong máu

Tính đến 10/11/2017, Vigibase ghi nhận 24 báo cáo nghi ngờ do tacrolimus hoặc acid mycophenolid hoặc tương tác giữa 2 thuốc này liên quan đến tăng nồng độ thuốc trong máu.

Tờ thông tin sản phẩm của acid mycophenolic tại Anh đề cập đến việc phơi nhiễm với thuốc này tăng khi sử dụng đồng thời với tacrolimus (so với khi dùng đồng thời với ciclosporin). Bác sĩ lâm sàng được khuyến cáo lưu ý đến nồng độ thuốc này tăng và hiệu chỉnh liều mycophenolic theo tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, tờ thông tin sản phẩm của tacrolimus tại Anh không đề cập đến tương tác này. Ngược lại, FDA cảnh báo tương tác này trong tờ thông tin sản phẩm của tacrolium nhưng không đề cập tới trong tờ thông tin sản phẩm của mycophenolic.


Tương tác acid acetylsalicylic-dipyridamole và nguy cơ đi ngoài phân đen

Tính đến 10/11/2017, Vigibase ghi nhận 30 báo cáo đi ngoài phân đen nghi ngờ do acid acetylsalicylic (ASA) hoặc dipyridamole hoặc tương tác giữa 2 thuốc. Số lượng báo cáo tăng khi bổ sung thuật ngữ xuất huyết tiêu hóa. Trong nhãn thuốc phối hợp 2 hoạt chất này được FDA phê duyệt có đề cập đến “nguy cơ chảy máu tăng” khi sử dụng ASA và dipyridamole giải phóng kéo dài. Ngược lại, tờ thông tin sản phẩm phối hợp tại Anh đưa ra thông tin tỷ lệ mắc biến cố chảy máu không tăng khi dùng đồng thời 2 thuốc.

Tương tự, tờ thông tin sản phẩm ASA tại Hoa Kỳ cũng đề cập nguy cơ tăng khi sử dụng đồng thời ASA và thuốc chống đông, nhưng không đề cập cụ thể thuốc dipyridamole. Hơn nữa, thông tin trong nhãn thuốc dipyridamole cũng không thống nhất: tờ thông tin sản phẩm tại Mỹ không đề cập đến nguy cơ chảy máu và nhãn thuốc tại Anh đề cập việc sử dụng đồng thời với ASA không làm tăng nguy cơ chảy máu.

 

Nguồn: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274266/WPN-2018-04-eng.pdf?ua=1

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến