Medsafe: Ngày 13/8/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm New Zealand đăng thư gửi cán bộ y tế của công ty Pfizer về thuốc BICILLIN L-A

 

Pfizer đang cập nhật hình ảnh và chuyên luận thuốc Bicilllin L-A do thay đổi về thông tin cung cấp trên bao bì

Bao bì cũ: tên hoạt chất là benzathine benzylpenicillin, với nồng độ 900mg/2,3 mL

Bao bì mới: tên hoạt chất là benzathine benzylpenicillin tetrahydrate, với nồng độ 1.200.000 Units/2,3mL

Lưu ý quan trọng: (1) không thay đổi về nồng độ hoạt chât (2) không thay đổi về công thức chế phẩm (2) không thay đổi liều dùng (3) không thay đổi đường dùng

 

Nguồn: http://www.medsafe.govt.nz/safety/DHCPLetters/BicillinLAAugust2018.pdf

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến