Medsafe: Ngày 19/7/2018, Cơ quan quản lý Dược phẩm New Zealand đăng thư gửi cán bộ y tế của công ty Pfizer về thuốc Dilantin

 

Pfizer vừa thay đổi công thức thuốc Dilantin (phenytoin sodium) viên nang 30 mg và 100 mg. Đặc tính hòa tan của viên nang có thay đổi mặc dù hai công thức tương đương sinh học với thuốc gốc. Thời gian hòa tan thuốc ở dạng công thức thay đổi có thể kéo dài hơn, dẫn đến thay đổi tiềm tàng trong thời gian hấp thu và nồng độ phenytoin trong máu

Do thay đổi thời gian hòa tan nên có thể cần thận trọng bằng cách đo nồng độ phenytoin trong huyết thanh của bệnh nhân sau 7 đến 10 ngày bắt đầu điều trị bằng viên nang công thức thay đổi. Nếu cần thiết, chế độ liều có thể cần điều chỉnh sau đó để đạt nồng độ thích hợp trong huyết thanh.

Xin lưu ý các lô mới sẽ có nhãn sửa đổi bao gồm từ “Reformulation” màu hồng với viên nang 30 mg và màu xanh với viên nang 100 mg. Việc ghi nhãn này sẽ phân biệt rõ ràng giữa 2 công thức. Điều quan trọng là các bệnh nhân dùng thuốc công thức mới KHÔNG dùng lại thuốc dạng công thức cũ trong đơn thuốc tiếp theo của họ.

 

Nguồn: http://www.medsafe.govt.nz/safety/DHCPLetters/DilantinFormulationChangeJuly2018.pdf

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến