WHO: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin WHO Pharmaceutical Newsletter số 3/2018

 

Tương tác giữa rosuvastatin và ticagrelor gây tiêu cơ vân

Tín hiệu về tương tác giữa ticagrelor và rosuvastatin dẫn đến tiêu cơ vân được đưa vào phân tích. Cơ sở báo cáo phản ứng có hại của WHO ghi nhận 5 báo cáo được ghi chép đầy đủ từ 5 quốc gia, trong đó có 1 trường hợp được mô tả rõ ràng như báo cáo trong y văn. Bệnh nhân xuất hiện tiêu cơ vân là bệnh nhân nguy cơ cao, cụ thể là người cao tuổi dùng liều rosuvastatin quá cao, và có hai bệnh nhân dùng đồng thời ezetimibe, làm tăng nồng độ rosuvastatin 1,2 lần. Các trường hợp trong VigiBase chỉ ra tín hiệu tương tác giữa ticagrelor và rosuvastatin, đặc biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Ticagrelor gây suy giảm chức năng thận dẫn đến tăng nồng độ rosuvastatin và gây tiêu cơ vân. Ngoài ra, cơ chế bổ sung có thể do đa hình gen và cạnh tranh chất vận chuyển, làm tăng nồng độ rosuvastatin. Các bệnh nhân xuất hiện nồng độ creatine kinase tăng và không có triệu chứng lâm sàng và bệnh nhân viêm cơ tim cũng dùng các thuốc này nên cần được đánh giá thêm.  

 

Vemurafenib và suy tim

Vemurafenib là thuốc ức chế tyrosine kinase (TKI) có khối lượng phân tử thấp, dùng đường uống. Trong cơ sở dữ liệu của WHO có 61 báo cáo suy tim liên quan đến vemurafenib. Sau khi loại các báo cáo trùng, còn lại 59 trường hợp. Vemurafenib là thuốc nghi ngờ duy nhất trong 35 trường hợp và phản ứng xuất hiện trong khoảng từ 2 ngày đến 14 tháng với trung vị là 8 tuần sau khi dùng thuốc. Kết quả được ghi nhận trong 42 báo cáo, trong đó, có 26 trường hợp được báo cáo là hồi phục hoặc đang hồi phục, 10 trường hợp không hồi phục, 6 trường hợp tử vong. Trong 26 báo cáo trên có 13 trường hợp ngừng dùng thuốc. Các trường hợp này bệnh nhân đều được cải thiện. Tóm lại, mặc dù suy tim có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, tuy nhiên vemurafenid có khả năng cao là nguyên nhân dẫn đến phản ứng có hại của các trường hợp trên.