ANSM: Cập nhật các biện pháp giảm thiểu nguy cơ do phơi nhiễm mycophenolat trong thai kỳ

Từ các dữ liệu lâm sàng mới nhất, ANSM đã cập nhật khuyên cáo sử dụng biện pháp tránh thai trên bệnh nhân sử dụng mycophenolat như sau:

Trên nam giới

Các dữ liệu lâm sàng không cho thấy nguy cơ dị tật thai nhi và sảy thai tự nhiên khi người cha sử dụng mycophenolat. Tuy nhiên, nguy cơ độc tính trên di truyền vẫn chưa được loại bỏ. Bệnh nhân nam sử dụng mycophenolat cần được cảnh báo nguy cơ này, và cần sử dụng một biện pháp tránh thai có hiệu quả trong khi điều trị và trong vòng 90 ngày sau khi ngừng thuốc, trên bệnh nhân hoặc bạn tình nữ (không cần thực hiện trên cả 2 người).

 

Trên phụ nữ còn khả năng mang thai

- Chống chỉ định mycophenolat trên phụ nữ trong tuổi sinh sản và không sử dụng một biện pháp tránh thai có hiệu quả nào và trên phụ nữ mang thai.

- Trên phụ nữ còn khả năng mang thai, cần sử dụng tối thiểu một biện pháp tránh thai từ khi khởi đầu điều trị, trong quá trình điều trị và duy trì 6 tháng sau khi ngừng thuốc. Khuyến cáo sử dụng hai biện pháp tránh thai, nhưng không bắt buộc.

Đơn thuốc ban đầu và cam kết điều trị trên đối tượng bệnh nhân này có hiệu lực trong vòng 6 tháng tới 1 năm.

 

Nguồn: http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Actualisation-des-mesures-de-reduction-du-risque-lie-a-l-exposition-au-mycophenolate-au-cours-de-la-grossesse-Point-d-information

http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Mycophenolate-mofetil-CellCept-R-et-ses-generiques-et-Mycophenolate-sodique-Myfortic-R-modification-des-recommandations-en-matiere-de-contraception-Lettre-aux-professionnels-de-sante

Điểm tin: Nguyễn Tùng Sơn