Legal Document

Cơ quan ban hành Loại văn bản
Lĩnh vực Năm ban hành
Trích yếu Tình trạng văn bản
TT Số / ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Trạng thái
211 16/2011/TT-BYT Thông tư quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu
TT 16-2011-BYT-Nguyen tac san xuat thuoc tu duoc lieu.doc
19/04/2011 Còn hiệu lực
212 6129/QLD-CL Công văn về việc xử lý thuốc Zinnat giả
Zinnat.doc
28/01/2011 Còn hiệu lực
213 7944/BYT-TCCB CV về việc xây dựng đề án thành lập Trung tâm DI&ADR khu vực
CV vv xây dựng đề án TT khu vực .pdf
17/11/2010 Còn hiệu lực
214 840/TB-BYT Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Minh Quang về kiện toàn hệ thống DI&ADR
Ý kiến chỉ đạo của thứ trưởng về kiện toàn hệ thống DI&ADR.pdf
20/10/2010 Còn hiệu lực
215 Số 38/2010/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn kiểm tra cuối năm việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm
Thong tu 38 2010 kiem tra quan ly nha nuoc ve Duoc va My pham.DOC
07/09/2010 Còn hiệu lực
216 6845/QLD-ĐK Công văn về việc thông báo bỏ chỉ định dùng thuốc và bổ sung chống chỉ định đối với thuốc tiêm Cafein phối hợp với Natri Benzoat
Cong van huong dan cafein va natri benzoat.doc
02/07/2010 Còn hiệu lực
217 6132/QLD-ĐK Công văn về việc hướng dẫn ghi chỉ định điều trị, chống chỉ định và liều dùng glucosamin
Cong van huong dan glucosamin.doc
16/06/2010 Còn hiệu lực
218 3609/QLD-ĐK Công văn về việc đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng, thuốc có thành phần Dextropropoxyphen
Cong van huong dan Dextropropoxyphen.doc
14/04/2010 Còn hiệu lực
219 1260/BB-BYT Họp thiết lập hệ thống các Trung tâm DI&ADR khu vực
CV BB.pdf
31/12/2009 Còn hiệu lực
220 781/TB-BYT Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Minh Quang về triển khai hoạt động của Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc
TB của Thứ trưởng về hoạt động DI&ADR.pdf
18/08/2009 Còn hiệu lực
221 991/QD-BYT Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc
QD TL TT.pdf
24/03/2009 Còn hiệu lực
222 154/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc phe duyệt đề án "Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạng 2006 - 2015"
QĐ của Thủ tướng chính phủ.pdf
30/06/2006 Còn hiệu lực
223 24/2001/TT-BYT Hướng dẫn việc tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam
TT+24.2001.TT-BYT+ngay+21.12.2001.DOC
01/01/2002 Còn hiệu lực
224 3046/2001/QĐ - BYT Về việc ban hành Danh mục thuốc độc và Danh mục thuốc giảm độc ban hành kèm theo Quyết định số 2032/1999/QĐ-BYT , ngày 09/07/1999 của Bộ trưởng Bộ y tế
QD+3046.2001.QD-BYT+ngay+12.07.2001.DOC
27/07/2001 Hết hiệu lực