Thông tin về việc tạm ngừng sử dụng thuốc

Cục Quản lý Dược quyết định tạm ngừng sử dụng một số thuốc có nhiều báo cáo ADR xảy ra theo chuỗi. Trong đó, các phản ứng có hại (ADR) xuất hiện tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh với thuốc nghi ngờ nằm trong nhiều lô thuốc của một nhà sản xuất:

 
 
Ngày 09/09/2014:
 
Công văn số 15371/QLD-TT về việc Tạm ngừng việc mua, bán và sử dụng thuốc bột pha tiêm Mezicef (cefotaxim 1,5g) SĐK VD-16115-11.

 
Ngày 07/08/2014:
 
Công văn số 13343/QLD-TT về việc Tạm ngừng sử dụng thuốc Cefotaxim, SĐK: VN-15303-12, do công ty JSC “Kievmedpreparat”, Ukraine sản xuất.