Cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat

Ngày 12/09/2013, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 15115/QLD-ĐK gửi công ty Boehringer Ingelheim International GmbH và các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat.

 

Ngày 12/09/2013, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có công văn số 15115/QLD-ĐK gửi công ty Boehringer Ingelheim International GmbH và các công ty đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat.

Ảnh minh họa: Internet.

 

Trong công văn này, Cục Quản lý Dược yêu cầu cập nhật thông tin các mục chống chỉ định, cảnh báo và lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc trên nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng đối với thuốc chứa hoạt chất dabigatran etexilat với nội dung cụ thể như sau:

1.1. Mục chống chỉ định: Bổ sung chống chỉ định "Bệnh nhân đặt van tim nhân tạo cơ học".

1.2. Những cảnh báo và lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc: Bổ sung cảnh báo "Không khuyến cáo sử dụng dabigatran etexilat trên đối tượng bệnh nhân đặt van tim sinh học".

Để xem nội dung chi tiết, vui lòng tải về tại đây