CÔNG ĐIỆN: Tăng cường công tác tiêm chủng an toàn và hiệu quả

Liên quan đến việc sử dụng vắc xin ComBE Five để thay thế cho vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế đã có công điện số 20/CĐ-BYT ngày 10/01/2019 về việc tăng cường công tác tiêm chủng an toàn và hiệu quả

 

Nội dung công điện:

 

 

Nguồn: http://moh.gov.vn/news/pages/tinkhacv2.aspx?ItemID=2369

Điểm tin: Lương Anh Tùng