Cục Quản lý Dược thông báo về việc tiếp tục thực hiện đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc

Ngày 25/7/2018, Cục Quản lý Dược có công văn số 14245/QLD-ĐK gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện công văn về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng với một số thuốc.

 

 


 


Theo Cục Quản lý Dược, nhằm thực hiện đồng bộ các văn bản và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo việc cugn ứng thuốc cho nhu cầu điều trị. Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau trong khi chưa có quyết định của Cục Quản lý Dược thì các thuốc chứa hoạt chất trong các công văn dưới đây được nhập khẩu, sản xuất trong thời hạn còn hiệu lực của số đăng ký hoặc đơn nhập khẩu vẫn được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.


1.     Công văn số 14434/QLD-ĐK ngày 15/9/2017 về việc đăng ký, nhập khẩu thuốc chứa hoạt chất Rabeprazol đường dùng tiêm truyền tĩnh mạch.


2.     Công văn 14433/QLD - ĐK ngày 15/9/2017 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất ceftezol.


3.     Công văn số 456/QLD-ĐK ngày 11/1/2018 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng các thuốc chứa hoạt chất Sulfaguanidin, các thuốc chứa hoạt chất Ephedrin đơn thành phẩn dùng đường uống và các thuốc chứa hoạt chất Nitroglycerin dùng đường uống.


4.     Công văn số 4430/QLD-ĐK ngày 15/3/2018 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi.


5.     Công văn số 7002/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa salbutamol phối hợp với một trong số các hoạt chất: carbocistein, bromhexin, N-acetylcystein, ambroxol dùng đường uống.


6.     Công văn số 6964/QLD-ĐK ngày 16/4/2018 về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất Citicolin dùng đường uống.


 

Chi tiết nội dung công văn số 14245/QLD-ĐK, xin xem tại đây.

 

 


Tin: Nguyễn Nga