Hướng dẫn tẩy sán lán gan nhỏ tại cộng đồng

Ngày 19/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BYT kèm theo Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng.

 

 

 

Ảnh minh họa: nguồn internet

 

 

Ngày 19/5/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BYT kèm theo Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng.

Hướng dẫn tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng gồm:

1. Đại cương

2. Đối tượng và tần suất tẩy sán lá gan nhỏ tại cộng đồng

3.Thuốc sử dụng

4. Tổ chức thực hiện

5. Xử lý tình huống

6. Các biện pháp phòng bệnh.

 

Chi tiết tài liệu “Hướng dẫn tẩy sán lán gan nhỏ tại cộng đồng”: tai đây.