Tổng kết số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh năm 2017

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi đến các quý đơn vị bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám chữa bệnh trong năm 2017 (giai đoạn thống kê từ tháng 01 - 10/2017).

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây.