Đoàn công tác của Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam làm việc tại Trung tâm DI&ADR Quốc gia

Ngày 25/9/2017, đoàn công tác của Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam do Dr Momoe Takeuchi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm DI&ADR Quốc gia.

 

Dr. Momoe Takeuchi mới được bổ nhiệm làm Điều phối nhóm Phát triển hệ thống y tế tại Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Việt Nam và bà mong muốn tìm hiểu về hệ thống Cảnh giác Dược Việt Nam và các hoạt động chính đã được Trung tâm DI&ADR Quốc gia triển khai thực hiện trong giai đoạn 2009-2016 cũng như nguyện vọng của Trung tâm đối với sự hỗ trợ của WHO về vấn đề chính sách và nguồn lực.

 

PGS. TS Nguyễn Hoàng Anh, phó giám đốc phụ trách, đại diện Trung tâm đã trình bày tóm tắt quá trình hình thành và phát triển hệ thống Cảnh giác dược Việt Nam, đặc điểm của hệ thống, mạng lưới các đối tác tham gia vào hệ thống, chu trình luân chuyển thông tin cũng như điểm qua các mảng hoạt động chính mà Trung tâm đã thực hiện (xây dựng văn bản pháp quy, tài liệu/hướng dẫn chuyên môn, thu thập dữ liệu an toàn thuốc, đánh giá nguy cơ an toàn thuốc, phản hồi cho cá nhân và đơn vị tham gia báo cáo, tư vấn cho các cơ quan quản lý, tuyên truyền về an toàn thuốc qua website, ấn phẩm, hội thảo, tập huấn và hoạt động nghiên cứu khoa học tại các cơ sở điều trị). Trung tâm bày tỏ mong muốn mong muốn WHO sẽ là cầu nối hỗ trợ Trung tâm trong các vấn đề liên quan đến chính sách hệ thống để đảm bảo xây dựng được một chiến lược phát triển rõ ràng cho Cảnh giác Dược trong giai đoạn tới cũng như hỗ trợ Trung tâm thử nghiệm và bước đầu áp dụng các phương pháp tiếp cận mới, các kỹ thuật mới trong hoạt động Cảnh giác Dược và an toàn thuốc.

 

Hai bên cùng nhất trí với những đề xuất nêu trên. Bên cạnh đó, Văn phòng WHO Việt Nam cam kết sẽ là đầu mối hỗ trợ Trung tâm kết nối với WHO Headquarter và các tổ chức Cảnh giác dược quốc tế.

 

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

 

 

Đưa tin: Nguyễn Phương Thúy