Trung tâm DI&ADR Quốc gia tham gia giảng dạy trong “Chương trình đào tạo liên tục về Dược lâm sàng"

Thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc “Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế” và chỉ đạo của nhà trường, Trung tâm DI & ADR Quốc gia có tham gia giảng dạy trong Chương trình đào tạo liên tục về Dược lâm sàng với chuyên đề “Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát phản ứng có hại của thuốc trong bệnh viện”.

 

Ảnh kỷ niệm của học viên đến từ Sở Y tế Hà Nội với các thầy cô.

 

Chuyên đề nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phản ứng có hại của thuốc (ADR), Cảnh giác Dược, đồng thời giúp học viên hiểu được vai trò của Dược lâm sàng trong việc triển khai hoạt động Cảnh giác Dược tại bệnh viện.


Tham gia khóa học về “Hoạt động Cảnh giác Dược và giám sát ADR trong bệnh viện”, học viên sẽ được tiếp cận các kiến thức lý thuyết và thực tiễn mới nhất về Cảnh giác Dược trên thế giới và tại Việt Nam với nội dung tập trung vào các hoạt động đi từ phát hiện, đánh giá, cung cấp thông tin và dự phòng phản ứng có hại hoặc bất kỳ một vấn đề nào khác liên quan đến sử dụng thuốc (bao gồm cả việc giám sát chất lượng thuốc và sai sót trong sử dụng thuốc). Đặc biệt, học viên  được trang bị nguyên tắc đánh giá lợi ích/nguy cơ của thuốc để vận dụng trong từng trường hợp cụ thể khi tư vấn sử dụng thuốc trên lâm sàng cũng như khi xây dựng danh mục thuốc và quy trình quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện.


Nội dung chương trình bao gồm:

1.   Đại cương về Cảnh giác Dược và hoạt động Cảnh giác Dược tại Việt Nam

2.    Phản ứng có hại của thuốc

3.   Triển khai hoạt động Cảnh giác Dược trong bệnh viện: báo cáo, đánh giá và truyền thông về hoạt động Cảnh giác Dược

-      Quản lý nguy cơ liên quan đến thuốc: từ lý thuyết đến thực hành

-      Triển khai hoạt động cảnh giác dược và đảm bảo an toàn thuốc trong bệnh viện: vai trò của dược sĩ lâm sàng.

4.   Thực hành 1: Hướng dẫn báo cáo ADR

5.   Thực hành 2: Thẩm định báo cáo ADR

6.   Thực hành 3: Cập nhật và truyền thông về an toàn thuốc trong bệnh viện.

Tổng hợp tin: Nguyễn Thị Nga