Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

Thực hiện Nghị quyết số 05/2015-NQ/ĐU ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị. Sáng ngày 26/11/2015, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Công bố và trao Quyết định thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý một số đơn vị, bộ môn, phòng, ban trong Trường. Tới dự có các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, đại diện các đơn vị có cán bộ được thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ.


Đồng chí Đỗ Hưng Vượng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Hiệu trưởng về việc thôi giữ chức vụ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý một số đơn vị, bộ môn, phòng, ban trong Trường. Trong đó có Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia.

 

DSCKI. Đỗ Hưng Vượng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền Hiệu trưởng đọc Quyết định Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị


Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã trao Quyết định, tặng hoa và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian quản lý đợt này.


 

PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm lại chức vụ quản lý các đơn vị  


 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm tặng hoa chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia.


Tin: Nguyễn Thị Nga