Triển khai hệ thống báo cáo ADR online mới

Từ ngày 17/02/2014, Trung tâm DI & ADR Quốc gia bắt đầu triển khai hệ thống báo cáo và quản lý báo cáo ADR online tại địa chỉ http://baocaoadr.vn

 

Hệ thống báo cáo ADR mới với nhiều thuận tiện hơn so với hệ thống báo cáo cũ tại trang web canhgiacduoc.org.vn sẽ giúp các đơn vị khám, chữa bệnh dễ dàng tham gia báo cáo và quản lý các báo cáo ADR do đơn vị đã gửi. Đồng thời, hệ thống mới sẽ giúp Trung tâm thực hiện việc quản lý, xử lý, thẩm định báo cáo ADR, khai thác, tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu báo cáo ADR Quốc gia một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

Cán bộ y tế có thể tham khảo Hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây và sử dụng hệ thống tại địa chỉ http://baocaoadr.vn