Luận văn: "A mortality prediction model for adult intensive care unit (ICU) patients infected with Klebsiella pneumoniae in a tertiary hospital"

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ tại Đại học Antwerp - Bỉ do DS Trần Thúy Ngần - Trung tâm DI&ADR Quốc gia thực hiện

 

 

Tháng 07/2019, DS Trần Thúy Ngần - Trung tâm DI&ADR Quốc gia đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ tại Đại học Antwerp - Bỉ với đề tài "A mortality prediction model for  adult intensive care unit (ICU) patients infected with Klebsiella pneumoniae in a tertiary hospital". 

 

Nội dung luận văn sẽ được tổng hợp thành các bài báo khoa học và đăng tại website Trung tâm trong thời gian tiếp theo.

 

Một số hình ảnh: Ảnh bìa luận văn và buổi lễ bảo lệ luận văn:

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp: Trần Thúy Ngần, Nguyễn Hoàng Anh (b)