Tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các cơ sở khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2018 - 04/2019

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng gửi các quý đồng nghiệp bảng tổng hợp số lượng báo cáo ADR từ các đơn vị khám, chữa bệnh giai đoạn tháng 11/2018 - 04/2019.

 

 

Nội dung chi tiết xin xem tại đây. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng hợp: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Anh (B)