Đại diện Trung tâm DI & ADR Quốc gia tham gia Hội nghị dược lâm sàng Vinmec lần thứ I

Ngày 08/12/2018, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã tổ chức thành công Hội nghị Hội nghị Dược lâm sàng Vinmec lần I. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã có bài trình bày về "Chia sẻ kinh nghiệm triển khai nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc trong thực hành dược lâm sàng"

 

 

Đánh giá sử dụng thuốc là các hoạt động được thực hiện một cách có hệ thống nhằm nâng cao chất lượng thực hành sử dụng thuốc.

Trong bối cảnh vi khuẩn gia tăng đề kháng kháng sinh, nhiều nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc đã được thực hiện. Các đối tác tham gia nghiên cứu bao gồm bác sĩ vi sinh, bác sĩ lâm sàng, dược sĩ. Kết quả của các nghiên cứu góp phần không nhỏ trong cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân.  

Một số kinh nghiệm triển khai nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc bao gồm: (1) Xác đinh định hướng ưu tiên dựa trên yêu cầu lâm sàng và thế mạnh chuyên môn của từng thành viên trong nhóm. (2) Xây dựng nhóm nghiên cứu “hiệu quả”: thông cảm, năng động, đa ngành/liên ngành phối hợp Viện/Trường (3) Xác định rõ các can thiệp mục tiêu dựa trên triết lý cải tiến chất lượng “Plan- Do- Study- Act model” (4) Không quên đánh giá tác động, chú ý đặc biệt đến các lợi ích về lâm sàng của nghiên cứu

Như vậy, dược lâm sàng ra đời trong bối cảnh thực hành lâm sàng và để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thuốc trong thực hành. Thực hành lâm sàng là nguồn dữ liệu quan trọng để hình thành câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, kiểm chứng giả thuyết, triển khai can thiệp và đánh giá hiệu quả can thiệp của Dược lâm sàng. Dược lâm sàng thông qua tiếp cận nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc giúp từng bước phát hiện, phân tích, triển khai can thiệp giải quyết các vấn đề liên quan đến thuốc trong thực hành lâm sàng.

 

Xin xem chi tiết bài báo cáo "Chia sẻ kinh nghiệm triển khai nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc trong thực hành dược lâm sàng" tại đây.

 

Đọc thêm thông tin và tải các bài trình bài tại Hội nghị tại đây

 

 

 

 

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến