Đại diện Trung tâm DI & ADR Quốc gia tham gia Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện TP. Hồ Chí Minh mở rộng

Ngày 15-16/12/2018, Hội Dược sĩ bệnh viện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện tại Đà Lạt. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh, đại diện Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã có bài trình bày về "Xây dựng và triển khai danh sách tương tác thuốc bất lợi cần lưu ý trong thực hành lâm sàng tại các bệnh viện"

 
 
 
Tương tác thuốc là vấn đề phổ biến trong thực hành lâm sàng và có thể là nguyên nhân gây ra biến cố bất lợi, thất bại điều trị, thậm chí có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Để phát hiện, ngăn ngừa và xử trí tương tác thuốc, các bác sĩ thường mất nhiều thời gian để tra cứu các tài liệu thông tin thuốc khác nhau. Tuy nhiên, các tài liệu này còn bất đồng về liệt kê và nhận định mức độ nghiêm trọng của tương tác, kể cả với những tương tác ở mức độ cao nhất là chống chỉ định. Việc sử dụng các phần mềm kê đơn, có tích hợp cảnh báo tương tác thuốc, đôi khi lại đưa ra quá nhiều cảnh báo khiến bác sĩ có xu hướng bỏ qua. Điều này thực sự nguy hiểm nếu bác sĩ bỏ qua cả những cảnh báo nghiêm trọng, đe dọa tính mạng bệnh nhân. Vì vậy, việc xây dựng danh mục tương tác thuốc cần lưu ý trên lâm sàng để hỗ trợ bác sĩ trong quá trình kê đơn, giúp bác sĩ nắm bắt các tương tác nghiêm trọng mà không tốn nhiều thời gian là vô cùng cần thiết.
 
 
Trong những năm gần đây, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đã phối hợp với một số bệnh viện để xây dựng Danh mục tương tác cần chú ý trong thực hành lâm sàng. Kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai Danh mục này đã được PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ trong bài trình bày tại Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện TP. Hồ Chí Minh mở rộng. Chi tiết bài trình bày tham khảo tại đây.
 
 
Trên cơ sở lĩnh hội các phương pháp xây dựng từ các nghiên cứu trên thế giới cũng như đúc rút kinh nghiệm triển khai thực tế với các bệnh viện tại Việt Nam, Trung tâm DI & ADR Quốc gia đang có kế hoạch xây dựng Cẩm nang tra cứu tương tác thuốc cần chú ý trong thực hành lâm sàng và dự kiến triển khai trong năm tới. Cẩm nang tra cứu tương tác thuốc cần chú ý hy vọng sẽ là công cụ hỗ trợ hữu ích cho cán bộ y tế tại các bệnh viện trong việc quản lý các tương tác có ý nghĩa lâm sàng.