Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin trân trọng thông báo chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia để các đơn vị liên quan được biết và tiện liên hệ công tác.

 

 

 

Ngày 28/6/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 752/QĐ-DHN về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó giáo sư, tiến sĩ Dược học, Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm DI&ADR Quốc gia giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

 

Trước đó, ngày 20/6/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 720/QĐ-DHN về việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Hòa - tiến sĩ Dược học, Giảng viên chính, viên chức Trung tâm Quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI&ADR Quốc gia) giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia.. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.


Sáng ngày 10/7/2018, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị, bộ môn, phòng, ban trong Trường, trong đó có chức danh Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia. Tới dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Thường vụ Công đoàn; đại diện Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; đại diện các bộ môn, phòng, ban, viện, Trung tâm. Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

Tin: Nguyễn Nga